Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej

Follow Zobacz

Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej Książka skupia się na instytucjach monitoringu, kontroli i audytu będących instrumentami gwarantującymi poprawność wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE). Jej celem jest określenie zasad funkcjono


Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej
Autor: Anna Wójtowicz Dawid
Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej Książka skupia

Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej Książka skupia się na instytucjach monitoringu, kontroli i audytu będących instrumentami gwarantującymi poprawność wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE). Jej celem jest określenie zasad funkcjono

Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej
Autor: Agata Piszko
Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych wdrażanie i realizowanie zadań kontroli

Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych wdrażanie i realizowanie zadań kontroli zarządczej Publikacja przedstawia sposoby wdrażania i realizowania zadań kontroli zarządczej w jednostkach systemu oświaty, z uwzględnieniem ich specyfiki związanej w szczególności z wypełnianiem procesu dydakt

Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej
Autor: Michał Biliński
Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej W publikacji

Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej W publikacji zostały przedstawione prawne aspekty nadzoru i kontroli nad samorządowymi jednostkami organizacyjnymi. W poradniku omówiono zagadnienia takie jak: zakres pojęciowy terminów nadzoru i kontroli, nadzór, kontrol

Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej
Autor: Marcin Antoniak
Kontrola rządowa w administracji publicznej Poradnik dla

Kontrola rządowa w administracji publicznej Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych Publikacja wyjaśnia wszelkie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej, jak również porusza kwestię problemów stricte praktycznych, które mogą powstać

Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej
Autor: Wojdylak Sputowska Zofia
Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP wzory list kontrolnych z komentarzem

Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP wzory list kontrolnych z komentarzem W publikacji przedstawiono krok po kroku przebieg czynności audytowych w systemie zamówień publicznych. Podstawę opracowania stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r.

Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej
Autor: Mariusz Wolski
Kontrola zarządcza w obszarze zamówień publicznych Uwzględnia regulacje tarcz antykryzysowych związanych z COVID-19

Kontrola zarządcza w obszarze zamówień publicznych Uwzględnia regulacje tarcz antykryzysowych związanych z COVID-19 W publikacji omówiono problematykę kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, analizowaną z perspektywy zamówień publicznych. Autor szczegółowo przedstawia zag

Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej
Autor: Joanna Wyporska Frankiewicz
Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami

Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego W poradniku szczegółowo zaprezentowano zagadnienia związane z kontrolą Najwyższej Izby Kontroli oraz rządową kontrolą i nadzorem nad działalnością samorządu terytorialnego. W poszczególnych rozdziałach omówiono syst

Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej
Autor: Bartłomiej Janusz
Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce. Dokumentowanie prac oraz

Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce. Dokumentowanie prac oraz przykładowe zagadnienia audytowe dla wybranych procesów i obszarów Książka o zadaniach audytu stanowi fachowy poradnik skierowany przede wszystkim do audytorów wewnętrznych. Omawiając sposób realizacji zadania audytowego, autor p

Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej
Autor: Elżbieta Szczepankiewicz
Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego Książka

Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego Książka w sposób kompleksowy prezentuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące organizacji systemów kontroli zarządczej i realizacji skutecznego audytu wewnętrznego w jednostkach na różnych poziomach sektora samorządow

Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej
Autor: Irena Majsterkowicz
Regulamin kontroli wewnętrznej z suplementem elektronicznym Kompendium praktycznej wiedzy

Regulamin kontroli wewnętrznej z suplementem elektronicznym Kompendium praktycznej wiedzy o organizacji i prowadzeniu kontroli wewnętrznej, napisane w formie przykładowego zarządzenia. Gotowe rozwiązania do bezpośredniego zastosowania lub dalszego przetworzenia; szczegółowe załączniki syntetyzujące zakre

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej


Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej