Kontrola rządowa w administracji publicznej Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych Publikacja wyjaśnia wszelkie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej, jak również porusza kwestię problemów stricte praktycznych, które mogą powstać w trakcie przygotowywania i organizacji kontroli, jej prowadzenia oraz realizacji i egzekwowania wniosków i zaleceń pokontrolnych. Książka będzie również pomocna przy uzyskaniu niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, umożliwiającej stosowanie w bieżącej pracy nowych Standardów kon


Autor: Marcin Antoniak
Kontrola rządowa w administracji publicznej Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych

Kontrola rządowa w administracji publicznej Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych Publikacja wyjaśnia wszelkie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej, jak również porusza kwestię problemów stricte praktycznych, które mogą powstać

Autor: Agata Piszko
Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych wdrażanie i realizowanie zadań

Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych wdrażanie i realizowanie zadań kontroli zarządczej Publikacja przedstawia sposoby wdrażania i realizowania zadań kontroli zarządczej w jednostkach systemu oświaty, z uwzględnieniem ich specyfiki związanej w szczególności z wypełnianiem procesu dydakt

Autor: Joanna Wyporska Frankiewicz
Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami

Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego W poradniku szczegółowo zaprezentowano zagadnienia związane z kontrolą Najwyższej Izby Kontroli oraz rządową kontrolą i nadzorem nad działalnością samorządu terytorialnego. W poszczególnych rozdziałach omówiono syst

Autor: Mariusz Wolski
Kontrola zarządcza w obszarze zamówień publicznych Uwzględnia regulacje tarcz

Kontrola zarządcza w obszarze zamówień publicznych Uwzględnia regulacje tarcz antykryzysowych związanych z COVID-19 W publikacji omówiono problematykę kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, analizowaną z perspektywy zamówień publicznych. Autor szczegółowo przedstawia zag

Autor: Michał Biliński
Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej W publikacji zostały

Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej W publikacji zostały przedstawione prawne aspekty nadzoru i kontroli nad samorządowymi jednostkami organizacyjnymi. W poradniku omówiono zagadnienia takie jak: zakres pojęciowy terminów nadzoru i kontroli, nadzór, kontrol

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Kontrola rządowa w administracji publicznej Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych


Kontrola rządowa w administracji publicznej Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych