Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego Książka w sposób kompleksowy prezentuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące organizacji systemów kontroli zarządczej i realizacji skutecznego audytu wewnętrznego w jednostkach na różnych poziomach sektora samorządowego, czyli w urzędach marszałkowskich, starostwach powiatowych, urzędach gmin oraz nadzorowanych i podległych jednostkach samorządowych. W książce udzielono odpowiedzi na następujące pytania: - W jaki sposób należy realizować zasadę jawności gospodarowania środkami publicznymi w jedno


Autor: Anna Wójtowicz Dawid
Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej Książka skupia się na instytucjach

Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej Książka skupia się na instytucjach monitoringu, kontroli i audytu będących instrumentami gwarantującymi poprawność wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE). Jej celem jest określenie zasad funkcjono

Autor: Mariusz Wolski
Kontrola zarządcza w obszarze zamówień publicznych Uwzględnia regulacje tarcz antykryzysowych

Kontrola zarządcza w obszarze zamówień publicznych Uwzględnia regulacje tarcz antykryzysowych związanych z COVID-19 W publikacji omówiono problematykę kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, analizowaną z perspektywy zamówień publicznych. Autor szczegółowo przedstawia zag

Autor: Agata Piszko
Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych wdrażanie i realizowanie zadań kontroli

Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych wdrażanie i realizowanie zadań kontroli zarządczej Publikacja przedstawia sposoby wdrażania i realizowania zadań kontroli zarządczej w jednostkach systemu oświaty, z uwzględnieniem ich specyfiki związanej w szczególności z wypełnianiem procesu dydakt

Autor: Joanna Wyporska Frankiewicz
Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego W poradniku szczegółowo zaprezentowano

Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego W poradniku szczegółowo zaprezentowano zagadnienia związane z kontrolą Najwyższej Izby Kontroli oraz rządową kontrolą i nadzorem nad działalnością samorządu terytorialnego. W poszczególnych rozdziałach omówiono syst

Autor: Marcin Antoniak
Kontrola rządowa w administracji publicznej Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych Publikacja wyjaśnia

Kontrola rządowa w administracji publicznej Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych Publikacja wyjaśnia wszelkie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej, jak również porusza kwestię problemów stricte praktycznych, które mogą powstać

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego


Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego