Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej Książka skupia się na instytucjach monitoringu, kontroli i audytu będących instrumentami gwarantującymi poprawność wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE). Jej celem jest określenie zasad funkcjonowania i ról poszczególnych instytucji, jakie powinny spełniać w całym systemie zarządzania i kontroli wydatkowania środków pochodzących z budżetu UE. Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej omówione zostały podstawy definicyjne polityki spójności, zasady wydatkowania śr


Autor: Agata Piszko
Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych wdrażanie i realizowanie zadań kontroli zarządczej

Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych wdrażanie i realizowanie zadań kontroli zarządczej Publikacja przedstawia sposoby wdrażania i realizowania zadań kontroli zarządczej w jednostkach systemu oświaty, z uwzględnieniem ich specyfiki związanej w szczególności z wypełnianiem procesu dydakt

Autor: Mariusz Wolski
Kontrola zarządcza w obszarze zamówień publicznych Uwzględnia regulacje

Kontrola zarządcza w obszarze zamówień publicznych Uwzględnia regulacje tarcz antykryzysowych związanych z COVID-19 W publikacji omówiono problematykę kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, analizowaną z perspektywy zamówień publicznych. Autor szczegółowo przedstawia zag

Autor: Michał Biliński
Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań z zakresu

Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej W publikacji zostały przedstawione prawne aspekty nadzoru i kontroli nad samorządowymi jednostkami organizacyjnymi. W poradniku omówiono zagadnienia takie jak: zakres pojęciowy terminów nadzoru i kontroli, nadzór, kontrol

Autor: Marcin Antoniak
Kontrola rządowa w administracji publicznej Poradnik dla

Kontrola rządowa w administracji publicznej Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych Publikacja wyjaśnia wszelkie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej, jak również porusza kwestię problemów stricte praktycznych, które mogą powstać

Autor: Joanna Wyporska Frankiewicz
Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego

Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego W poradniku szczegółowo zaprezentowano zagadnienia związane z kontrolą Najwyższej Izby Kontroli oraz rządową kontrolą i nadzorem nad działalnością samorządu terytorialnego. W poszczególnych rozdziałach omówiono syst

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej


Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej