Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce. Dokumentowanie prac oraz przykładowe zagadnienia audytowe dla wybranych procesów i obszarów Książka o zadaniach audytu stanowi fachowy poradnik skierowany przede wszystkim do audytorów wewnętrznych. Omawiając sposób realizacji zadania audytowego, autor przedstawia podstawowe rodzaje dokumentów roboczych tworzonych na poszczególnych etapach audytu. Jednocześnie szczegółowo i dokładnie pokazuje, w jaki sposób te dokumenty sporządzać. Liczne przykłady uzupełnione są propozycjami praktycznych rozwiązań, które mogą być zastosowane w cod


Autor: Marcin Antoniak
Kontrola rządowa w administracji publicznej Poradnik dla kontrolujących

Kontrola rządowa w administracji publicznej Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych Publikacja wyjaśnia wszelkie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej, jak również porusza kwestię problemów stricte praktycznych, które mogą powstać

Autor: Michał Biliński
Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej W publikacji

Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej W publikacji zostały przedstawione prawne aspekty nadzoru i kontroli nad samorządowymi jednostkami organizacyjnymi. W poradniku omówiono zagadnienia takie jak: zakres pojęciowy terminów nadzoru i kontroli, nadzór, kontrol

Autor: Anna Wójtowicz Dawid
Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej Książka skupia się

Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej Książka skupia się na instytucjach monitoringu, kontroli i audytu będących instrumentami gwarantującymi poprawność wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE). Jej celem jest określenie zasad funkcjono

Autor: Agata Piszko
Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych wdrażanie i realizowanie zadań kontroli zarządczej

Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych wdrażanie i realizowanie zadań kontroli zarządczej Publikacja przedstawia sposoby wdrażania i realizowania zadań kontroli zarządczej w jednostkach systemu oświaty, z uwzględnieniem ich specyfiki związanej w szczególności z wypełnianiem procesu dydakt

Autor: Joanna Wyporska Frankiewicz
Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego W poradniku szczegółowo

Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego W poradniku szczegółowo zaprezentowano zagadnienia związane z kontrolą Najwyższej Izby Kontroli oraz rządową kontrolą i nadzorem nad działalnością samorządu terytorialnego. W poszczególnych rozdziałach omówiono syst

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce. Dokumentowanie prac oraz przykładowe zagadnienia audytowe dla wybranych procesów i obszarów


Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce. Dokumentowanie prac oraz przykładowe zagadnienia audytowe dla wybranych procesów i obszarów